Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 19 Wrzesień 2021r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

VIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2011-06-02)

Zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2011 roku o godz.14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad VII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji podjętych uchwał oraz wniosku na VII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji Rady wypracowane w okresie międzysesyjnym.  
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu miasta za 2010 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Dynów z tego tytułu:
  1)  przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu za 2010r., 
  2)  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej RM Dynów w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu miasta za 2010 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
  3)  odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RM o udzielenie Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium za 2010 rok,
  4)  dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
  5)  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 8. Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie za 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Miasta  Dynów na 2011 rok.
 10. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Dynów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Dynowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.         

 

Przewodniczący Rady
Roman Mryczko