Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Czas na aktywność w mieście Dynów (2011-05-11)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w 2011 roku ponownie realizuje projekt pt. „Czas na aktywność w mieście Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

 

Uczestnikami projektu systemowego są mieszkańcy Dynowa, korzystający z pomocy społecznej, nie pozostający w zatrudnieniu i będący w wieku aktywności zawodowej, zwani uczestnikami projektu. Grupa liczy 12 kobiet. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Celem głównym projektu jest: „stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy w okresie 2011 roku ”.

 

Projekt zakłada zawarcie kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów i umożliwiających aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Kontrakty socjalne obejmują uczestników projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji.

Wobec uczestników zostaną zastosowane następujące instrumenty aktywnej integracji:

 

Realizacją projektu zajmuje się Zespół Projektowy składający się z Koordynatora Projektu oraz Specjalisty ds. rozliczeń.

 

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
tel. (16) 65 21 286

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego