Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

VII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2011-04-20)

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2011 roku o godz.14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się VII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad VI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na VI sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji Rady wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Ocena działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 rok:
  1/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  2/ Środowiskowego Domu Samopomocy,
  3/ Miejskiego Ośrodka Kultury,
  4/ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.
 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/234/09 RM Dynów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/237/09 RM Dynów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w latach 2009-2010 dla Gminy Miejskiej Dynów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów oraz dalszego z nimi postępowania.
 12. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko