Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie dotyczące budowania partnerstwa lokalnego (2011-03-25)

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie działający przy Towarzystwie ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze, GBP w Dynowie z/s w Bachórzu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie ZAPRASZA na SPOTKANIE dotyczące budowania partnerstwa lokalnego oraz projektów i partnerstw projektowych w ramach planowanych konkursów EFS – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Spotkanie ma na celu przygotowanie do budowania partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego. Jednym ze sposobów aktywizowania społeczności lokalnych i pobudzania ich do podejmowania inicjatyw ukierunkowanych na rozwój tak całych społeczności, jak i jednostek jest przygotowanie – mogących otrzymać dofinansowanie z EFS – projektów odpowiadających na potrzeby danej społeczności. Podczas spotkania zostanie przedstawiona możliwość pozyskania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w perspektywie najbliższych konkursów. Podjęcie współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami publicznymi, sektorem pozarządowym i przedsiębiorcami zapewnia kompleksowe podejście do lokalnych potrzeb i problemów. Budowanie partnerstwa lokalnego oraz przygotowanie i realizacja projektów będzie wspierane poprzez doradztwo, szkolenia, konsultacje oferowane nieodpłatnie przez Regionalny Ośrodek EFS w Rzeszowie.

 

W związku z planowanym konkursem POKL Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji zostanie omówiona możliwość aplikowania o te środki.

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy całe środowisko, a w szczególności: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kulturalne i oświatowe, szkoły, samorząd, przedsiębiorców.

 

Spotkanie poprowadzi Animator Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie.

 

Miejsce i termin spotkania:

30 marca 2011 r. godz. 12.00
Urząd Gminy w Dynowie
ul. Ks. Józefa Ożoga 2

 

kontakt telefoniczny:
Tymoteusz Cichoń – Animator RO EFS w Rzeszowie 507 33 26 49

 

Pobierz zaproszenie: Spotkanie_30.03.2011