Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

VI sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2011-03-18)

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2011 roku o godz.14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się VI sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.  
 2. Informacja o przebiegu i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dynów.
 3. Złożenie ślubowania przez Radną RM wybraną w wyborach uzupełniających.  
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad V sesji Rady Miasta.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na V sesji RM.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 11. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Miejskiej Dynów.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/10 RM Dynów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów RM Dynów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/11 RM Dynów z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych RM Dynów.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko