Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Informacja dla organizacji pozarządowych (2011-03-10)

 Mecenat kulturalny – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2011 roku. Oferty można składać do 1 kwietnia. W marcu planowane jest spotkanie informacyjne dla organizacji. Zainteresowani mogą zgłosić swój udział na adres: mecenat@podkarpackie.pl lub tel. 17/ 747 63 23

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2011 roku.

 

W ramach konkursu przewiduje się wsparcie następujących działań konkursowych:

 1. Promocja i prezentacja dokonań regionalnych twórców i artystów oraz ich twórczości w przedsięwzięciach międzynarodowych odbywających się poza granicami kraju
  np. festiwale, konkursy, przeglądy w związku z przewodnictwem Polski w Radzie UE.
 2. Organizacja przedsięwzięć artystycznych realizowanych wspólnie z artystami
  i organizacjami kulturalnymi z krajów członkowskich UE oraz Ukrainy służących popularyzacji kultury tych państw, m.in.: festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów w związku z przewodnictwem Polski w Radzie UE.
 3. Organizowanie różnych form wspierania aktywności twórczej np.: festiwali, konkursów, wystaw, przeglądów twórczości nieprofesjonalnej.
 4. Interdyscyplinarne projekty edukacyjne z dziedziny sztuki i szeroko pojętego dziedzictwa kultury, w tym prowadzenie edukacji w zakresie znajomości sztuki, wybitnych osiągnięć kultury, tj. zajęcia, warsztaty artystyczne i twórcze, seminaria, kursy mistrzowskie.
 5. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego poprzez organizowanie przedsięwzięć służących promocji wielokulturowego bogactwa regionu.
 6. Wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.
 7. Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, opracowań naukowo-badawczych dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Województwo Podkarpackie planuje na konkurs przeznaczyć środki finansowe w wysokości 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). Oferty należy składać do 1 kwietnia 2011 r.  Treść ogłoszenia, formularz oferty, oświadczenia i wzór umowy można znaleźć na stronie internetowej: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/kultura/mecenat/organ_poza

 

Departament Edukacji i Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego planuje spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które zainteresowane są udziałem w otwartym konkursie ofert Mecenat kulturalny 2011 lub złożeniem oferty w trybie małych zleceń. Spotkanie informacyjne, podczas którego omówiony zostanie nowy regulamin, wzory oferty, umowy i sprawozdania, odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego udziału na adres e-mail: mecenat@podkarpackie.pl  lub telefonicznie 17/ 747 63 23.