Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

IV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2011-01-19)

Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2011 roku o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się IV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad III sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na III sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dynowa na 2011 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.
 9. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na terenie miasta Dynowa.
 10. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu miasta Dynów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na 2011 rok.
 12. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów RM na 2011 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych RM na 2011 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy RM na 2011 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miasta Dynów.
 16. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Dynowa.
 18. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.
   

Przewodniczący Rady

mgr Roman Mryczko