Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

III sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2010-12-22)

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2010 roku o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się III sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.


               
Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad II sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na II sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2011.
 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/300/06 RM z dnia 26-10-2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr  LIII/283/06 RM z dnia 29-09-2006 dotyczącej nieodpłatnego przekazania kanalizacji sanitarnej na rzecz ZGKw Dynowie.
 9. Podjecie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Gminy Miejskiej Dynów do reprezentowania w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszów”.
 10. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko