Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Czas na aktywność w mieście Dynów - rekrutacja 2011 (2010-10-28)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. będzie realizował projekt „Czas na aktywność w mieście Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Celem głównym projektu jest: „zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych z terenu Miasta Dynowa, będących beneficjentami pomocy społecznej, poprzez rozwinięcie aktywnych form integracji społecznej”.


Projekt zakłada zawarcie  kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów i umożliwiających aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Kontrakty socjalne obejmą uczestników projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji.


Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

Jeżeli:

  • jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, zameldowaną w Dynowie,
  • korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej


zgłoś się do nas do dnia 17.11.2010 r.

 


Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
tel. (16) 65 21 286