Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert. (2010-10-25)

Burmistrz Miasta Dynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

Zadanie: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.”
Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 2 000,00 zł

  1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
  2. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010r.
  3. Termin składania ofert upływa z dniem 15 listopada 2010r. do godz. 15:00.
  4. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Dynowie.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl
  7. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pokoju nr 13 tel. 016 65 21 093.