Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Czas na aktywność w mieście Dynów (2010-10-21)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w 2010 roku ponownie realizuje projekt pt. „Czas na aktywność w mieście Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój    i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 


Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
Uczestnikami projektu systemowego są mieszkańcy Dynowa, korzystający z pomocy społecznej, nie pozostający w zatrudnieniu i będący w wieku aktywności zawodowej, zwani uczestnikami projektu. Grupa liczy 12 osób /10 kobiet i 2 mężczyzn/. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Celem głównym projektu jest: „zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych z terenu Miasta Dynowa, będących beneficjentami pomocy społecznej, poprzez rozwiniecie aktywnych form integracji społecznej”.


 

Projekt zakłada zawarcie  kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów i umożliwiających aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Kontrakty socjalne obejmują uczestników projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji.

 

Wobec uczestników zastosowano dotychczas następujące instrumenty aktywnej integracji:

 

Realizacją projektu zajmuje się Zespół Projektowy składający się z Koordynatora Projektu oraz Specjalisty ds. rozliczeń

 

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
tel. (16) 65 21 286


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Galeria projektu -
Czas na aktywność w mieście Dynów.

Uczestnicy projektu "Czas na aktywność w mieście Dynów"

Kurs zawodowy pt. "Profesionalny sprzedawca"

Kurs zawodowy pt. "Profesionalny sprzedawca"

Kurs zawodowy pt. "Wizaż i stylizacja paznokci"

Szkolenie pt. "Wsparcie psychologiczne"

Wręczenie dyplomów