Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

L sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010 (2010-09-14)

Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2010 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się L sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLIX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLIX sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynów za I półrocze 2010 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych.
 10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok dla Miasta Dynów.
 11. Podjecie uchwały w sprawie porozumień międzygminnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie refundowania kosztów     ponoszonych przez Gminę Miejską Dynów w związku z przejęciem zadania własnego w postaci prowadzenia przedszkola publicznego
 12. Podjecie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego w Dynowie działającego w formie zakładu budżetowego celem przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 14. Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zalewania wodami opadowymi ul. Karolówka.
 15. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 16. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady
mgr Józefa Ślemp