Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 19 Wrzesień 2021r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Chłopcy, dziewczęta uczmy się – przyszłość na nas czeka (2010-06-06)

Informujemy, że w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie w latach  2010 - 2012 realizowany będzie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Celem głównym projektu jest utworzenie świetlicy przyszkolnej, w celu umożliwienia wyrównania szans edukacyjnych, kształtowania postaw społecznie pożądanych, rozwijania zainteresowań i zdolności oraz wyrównywania braków edukacyjnych w toku różnorodnych zajęć prowadzonych w latach 2010 – 2012 dla dziewcząt i chłopców – uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie.


 

W ramach projektu realizowane będą zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające zdolności i umiejętności dla dzieci w wieku 6 – 13 lat w zakresie następujących przedmiotów:

 

Wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie będą objęte dożywianiem. Zachęcamy do uczestnictwa.


 

Projektodawca:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie