Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 19 Wrzesień 2021r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Czas na aktywność w mieście Dynów (2010-05-25)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w mieście Dynów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób /10 kobiet i 2 mężczyzn/, które spełniały kryteria uczestnictwa w projekcie. Z każdą osobą został zawarty kontrakt socjalny.Zgodnie z wymogami wobec każdego z uczestników projektu zastosowane będą trzy instrumenty aktywnej integracji:

 

Firmy szkoleniowe zostały wybrane w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
Zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe /zgodnie z ustawą o pomocy społecznej/ w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych.

Przy realizacji projektu brana jest pod uwagę polityka równości szans, czyli promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne.


Szczegółową informację na temat Projektu można uzyskać w Biurze Projektu MOPS Dynów /pokój nr 5 UM Dynów/ oraz pod numerem telefonu: 16 65 21 286 /w godzinach: pon. od 8:00 do 16:00, wt.-pt. od 7:00 do 15:00  /.