Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 19 Wrzesień 2021r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLVI sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010. (2010-05-24)

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2010 roku o godz. 13:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010.

                
Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLV sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Ocena działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie za 2009 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dynów na 2010 rok.
 9. Podjecie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci dożywiania.
 10. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 11. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady
mgr Józefa Ślemp