Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLV sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010. (2010-04-22)

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2010 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010.
      

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLIV sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu miasta za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Dynów z tego tytułu:
  1)  przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu za 2009r.,
  2)  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej RM Dynów w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu miasta za 2009 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium,
  3)  odczytanie Uchwały Nr 13/12/10  z dnia 9 kwietnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RM Dynów o udzielenie Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium za 2009 rok,
  4) dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
  5)  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach głosowania na terenie miasta Dynów w wyborach do Rady Miasta Dynów.
 10. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 11. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady
mgr Józefa Ślemp