Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLIV sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010. (2010-03-19)

Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2010 roku o godz. 13 30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLIII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dynów na 2010 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie  pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.
 10. Ocena działalności ZGK, MOPS oraz ŚDS w Dynowie za 2009 rok:
  1/ Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie za 2009 rok,
  2/ Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za 2009 rok,
  3/ Informacja o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie za 2009 rok.
 11. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłaszanych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 12. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca RM
mgr Józefa Ślemp