Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Czas na aktywność w mieście Dynowie (2010-03-17)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. realizuje projekt „Czas na aktywność w mieście Dynowie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Oferowane formy wsparcia umożliwią Uczestnikom Projektu podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych oraz kwalifikacji społecznych poprzez udział w treningu kompetencji społecznych. W ramach projektu odbędą się również warsztaty szkoleniowe z psychologiem, które zapewnią Beneficjentom rozwój motywacji oraz chęci do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Działania w projekcie skierowane są  do osób:


Przy realizacji projektu brana będzie pod uwagę polityka równości szans, czyli promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne.


Szczegółową informację na temat Projektu można uzyskać w Biurze Projektu MOPS Dynów /pokój nr 5 UM Dynów/ oraz pod numerem telefonu: 16 65 21 286 /w godzinach: pon. od 8:00 do 16:00, wt.-pt. od 7:00 do 15:00  /.