Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych (2010-03-10)

Burmistrz Miasta Dynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010r.zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi. Zadanie:

„Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 20 000,00 zł

  1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
  2. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010r.
  3. Termin składania ofert upływa z dniem 29 marca 2010r. do godz. 15:00.
  4. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Dynowie.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl
  7. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pokoju nr 13 tel. 016 65 21 093 w.30.

 

Dokumenty do pobrania: