Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLIII sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010. (2010-02-19)

Zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2010 roku o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dynów na 2010 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dynowa na 2010 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 12. Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
 14. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów na 2010 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2010 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2010 rok. 
 17. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Dynów.
 18. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłaszanych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 19. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca RM
mgr Józefa Ślemp