Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLII sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010 (2010-01-18)

Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2010 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLI sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2010 rok:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie projektu budżetu,
  2) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
  3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  4) odczytanie opinii Komisja stałych Rady Miasta,
  5) stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie zgłoszonych autopoprawek,
  6) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  7) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Dynowa na 2010 rok.(przedszkole)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Dynowa na 2010 rok. (turystyka)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu za wyjątkiem piwa, przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 15. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłaszanych do rady w okresie międzysesyjnym.
 16. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca RM
mgr Józefa Ślemp