Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXXVI sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010 (2009-09-22)

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2009 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXV sesji RM i wniosku.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynów za I półrocze 2009 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Dynów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Gminę Miejską Dynów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 12. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w terenach rolnych.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułów „Zasłużony dla Miasta Dynowa”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MBP w Dynowie stanowiącego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/168/08 RM z dnia 7 listopada 2008 r. – Akt o podziale MOKiR w Dynowie na dwie instytucje kultury: MOK w Dynowie i MBP w Dynowie oraz nadania Statutów nowym instytucjom kultury.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Dynów przyjętego Uchwałą Nr II/5/02 RM z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów.
 16. Podjecie uchwały w sprawie intencji przystąpienia do realizacji Projektu Przebudowy drogi powiatowej Nr 1430R w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie.
 17. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Dynów do złożenia wniosku na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej bocznej ul.Grunwaldzkiej w Dynowie, składającej się z działek nr ewid. gruntów 1772/4, 1772/18, 1772/24 w Dynowie w ramach programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zabezpieczenia środków własnych na ten cel w budżecie Miasta Dynów na 2010 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Dynów.
 19. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 20. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
mgr Roman Mryczko