Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Stypendium szkolne na rok 2009/2010 (2009-09-01)

 

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:

 

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia/słuchacza, której dochód netto (za miesiąc sierpień) na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004r., Nr 64, po. 593 z późn. zm.)

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207,00 zł.

 

Do dochodu wlicza się:

 

Osoby zainteresowane pomocą stypendialną mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miasta, pokój nr 13 w terminie od 1 do 15 września 2009 r.

Słuchacze kolegiów składają wnioski do 15 października 2009 r.

 

Szczegółowe informacje i druki wniosków można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Miasta w Dynowie tel. (016) 65 21 093, wew. 30

 

Dokumenty do pobrania: