Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXXII sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010 (2009-04-14)

Zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2009 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul.Rynek 2 odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXI sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu miasta za 2008 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Dynów z tego tytułu:
  1)  przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu za 2008r.,
  2)  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej RM Dynów w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu miasta za 2008 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium,
  3)  odczytanie Uchwały Nr  13/18/09 z dnia 1 kwietnia 2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RM Dynów o udzielenie Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium za 2008 rok,
  4)  dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
  5)  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Dynów na 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich  przebiegu i nadania nazw ulic.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego, zamkniętego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok.
 13. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 14. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący RM 
mgr Roman Mryczko