Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008 - 2015 - ANKIETA (2009-01-23)

Szanowni Państwo,
W związku z ukazaniem się nowego projektu „Wytycznych w zakresie przygotowania lokalnych programów rewitalizacji” zgodnych z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w zakresie działania 7.1 „Rewitalizacji miast”, Osi priorytetowej 7.  „Spójność wewnątrzregionalna” i trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008 – 2015 zachęcamy gorąco wszystkie zainteresowane podmioty oraz mieszkańców Dynowa do zgłoszenia nam swoich pomysłów, propozycji mających na celu rozwój społeczno – gospodarczy oraz odnowę miasta.
 
Wypełniając poniższą ankietę macie Państwo możliwość aktywnie włączyć się  w proces rewitalizacji Dynowa. 
 

Nieprzekraczalny termin przesyłania ankiet mija 13.02.2009r.

Zgłoszenia prosimy dostarczyć bądź przesłać na adres:
Urząd Miasta Dynów
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
pokój 13
lub e-mail: a.baran@dynow.pl
tel. 016/65 21 093 wew. 30, fax. 016/65 21 093 wew.21

Osoby do kontaktu: Anna Baran, Joanna Bułdak 

 

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej miasta Dynów www.dynow.pl w zakładce Rewitalizacja.

 

Dokumenty do pobrania: