Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXX sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2009-01-22)

Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2009 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXIX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXIX sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów na 2009 rok.
 8. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów na 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2009 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2009 rok. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Dynów.
 12. Podjecie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2009 rok.
 15. Podjecie uchwały Akt o likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Bartkówka w Dynowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Miejskiego Przedszkola w Dynowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP.
 18. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 19. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca RM
mgr Józefa Ślemp