Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXVIII sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2008-12-01)

Zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2008 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie dyplomów pracownikom Pogotowia Ratunkowego w Dynowie z okazji 50- lecia pracy pogotowia.
 4. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXV, XXVI i XXVII sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXV i XXVII sesji RM.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 7. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
 13. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie  międzysesyjnym.
 14. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca RM
mgr Józefa Ślemp