Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXIV sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2008-09-25)

Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2008 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.


 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał i wniosku podjętego  na XXIII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej  realizacji umowy w formie weksla in blanco.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Statutu MOPS w Dynowie przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/160/04 RM z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu MOPS.
 10. Podjęcie uchwały Akt o podziale MOKiR w Dynowie na dwie instytucje kultury: MOK i MBP oraz nadania Statutów nowym instytucjom kultury.
 11. Podjęcie uchwały Akt o likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Bartkówka w Dynowie.
 12. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 13. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca RM
mgr Józefa Ślemp