Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXIII sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2008-09-01)

Zawiadamiam, że w dniu 3 września 2008 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXI i XXII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał i wniosku podjętego na XXI sesji oraz uchwały podjętej na XXII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynów za  I półrocze 2008 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie porozumień międzygminnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie refundowania kosztów ponoszonych przez Gminę Miejską Dynów w związku z przejęciem zadania własnego w postaci prowadzenia przedszkola publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Dynów nieruchomości stanowiących własność SP.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Komisją Regulacyjną ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok. 
 13. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za zmianę wpisu do działalności gospodarczej w związku ze zmianą nazwy ulicy.
 15. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 16. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący RM
mgr Józefa Ślemp