Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXI sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2008-07-03)

Zawiadamiam, że w dniu 9 lipca 2008 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał  podjętych na XX sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową:
  1/ Informacja o działalności Przychodni Rejonowej w Dynowie,
  2/ Informacja o działalności Oddziału Pomocy Doraźnej WSPR w Dynowie,
  3/ Informacja Kierownika Posterunku Policji  w Dynowie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta,
  4/ Informacja Komendy Miejskiej PSP na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta  Dynów,
  5/ Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynów zabezpieczanej przez jednostki OSP.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/110/08 RM z dnia 25 stycznia 2008 r.  w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dynów na rok 2008.
 10. Podjęci uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Dynów. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Inwentaryzacji Mienia  Komunalnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania kanalizacji sanitarnej na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie.
 14. Podjęcie uchwały o zamiarze podziału Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie  na dwie instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie oraz likwidacji Filii Biblioteki przy ul.Bartkówka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie.
 17. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Dynów do Polskiego Projektu 400 Miast.
 18. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 19. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący RM
mgr Józefa Ślemp