Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XX sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2008-05-21)

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2008 roku o godz. 13:30 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XIX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał  podjętych na XIX sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
 8. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Dynów uprawnień do ustalania wysokości cen usług komunalnych świadczonych przez ZGK w Dynowie.
 9. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie.
 10. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym
 11. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący RM
mgr Józefa Ślemp