Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XV sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2008-01-18)

Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2008 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się XV sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o przebiegu i wynikach wyborów zupełniających do Rady Miasta Dynowa.
 4. Ślubowanie Radnego.
 5. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XIV sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na  XIV sesji RM.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 8. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały Nr II/6/06 RM Dynowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w  sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania stałych  Komisji RM Dynowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/06 RM  Dynowa z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej RM Dynowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynowa na 2008 rok.
 12. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynowa na 2008 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynowa na 2008 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynowa na 2008 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą  Miejską Dynów a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji  Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
 18. Podjecie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr IX/59/03 RM z dnia 30 maja 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej i zasad jej pobierania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Dynowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz kosztów podróży dla Przewodniczącego Rady Miasta Dynowa oraz radnych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych  jednostek pomocniczych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Dynów.
 23. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 24. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący RM
mgr Józefa Ślemp