Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XIV sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2007-12-24)

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2007 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się XIV sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.


 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na  XIII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Miasta Dynów na 2007 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XI/82/07 z dnia 01 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na prefinansowanie projektu pn: „Budowa Ośrodka Turystycznego z zapleczem –  Błękitny San” w Dynowie przy ul. Plażowej. 
 11. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Miasta Dynowa na 2007 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uznanie roszczenia Spółdzielni Przemysłu Chemicznego „SAN” w Jarosławiu z tytułu poniesionych nakładów na budowę budynków, budowli urządzeń infrastruktury technicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
 16. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 17. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący RM
mgr Józefa Ślemp