Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XIII sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2007-11-15)

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2007 roku o godz. 13:30 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się XIII sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad XI i XII uroczystej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji wniosku i uchwał podjętych na XI sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Wystąpienia gości. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjecie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok
 13. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej  Nr 2 i Miejskiego Przedszkola w Dynowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/141/07 z dnia 23 lipca 2004 roku RM Dynowa w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 16. Informacja Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych RM za 2006 rok.
 17. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 18. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący RM
mgr Józefa Ślemp