Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XI sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2007-09-24)

Zawiadamiam, że w dniu 1 października 2007 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się XI sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad X sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji wniosków podjętych na IX i X sesji oraz uchwał podjętych na X sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego RM Dynowa.
 8. Wystąpienia gości. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa” Pani Danucie Ćwiklińskiej – Gołąb.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa” Panu Tomaszowi Gołąbowi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dynów do Lokalnej Grupy Działania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na prefinansowanie projektu pn: „Budowa Ośrodka Turystycznego z zapleczem – Błękitny San” w Dynowie przy ul. Plażowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie ŚDS w Dynowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVIII/135/2000 RM Dynowa z dnia 16 czerwca 2000 r. 
 19. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 20. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący RM

mgr Józefa Ślemp