Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

X sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2007-08-17)

Zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia 2007 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się X sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad IX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na IX sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynów za I półrocze 2007 roku.
 8. Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Dynów do zawarcia porozumień międzygminnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie refundowania kosztów ponoszonych przez Gminę Miejską Dynów w związku z przejęciem zadania własnego  w postaci prowadzenia przedszkola publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Dynów na 2007 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
 12. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Dynowa.
 13. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 14. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący RM

mgr Józefa Ślemp