Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

IX sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010. (2007-06-29)

Zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2007 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się IX sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad VII i VIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na VII i VIII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową:
  1/ Informacja o działalności Oddziału Pomocy Doraźnej WSPR w Dynowie,
  2/ Informacja Komendy Miejskiej PSP na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynów, 
  3/ Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynowa zabezpieczanej przez jednostki OSP.
  4/ Informacja Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Dynowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Rzeszowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Polnej, Grunwaldzkiej, Błonie, Węgierskiej – etap III”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dynowa na lata 2007-2010.
 16. Podjecie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego wprowadzenia nazw części miasta oraz zmiany nazwy części miasta Dynowa.
 18. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 19. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne
 20. Zamknięcie obrad.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący RM

mgr Józefa Ślemp