Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

Projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dynów”

 

Gmina Miejska Dynów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dynów”. Wniosek wraz z załącznikami złożony został w ramach Osi priorytetowej II – Infrastruktura techniczna, działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, przeszedł pozytywnie trzystopniową ocenę (ocena formalno – prawna, merytoryczna oraz strategiczna) i został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Dnia 23 sierpnia br. Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławy Łabisz podpisali umowę o dofinansowanie niniejszego projektu.


Projekt w swym zakresie zawiera roboty budowlane, które zostały wykonane w latach poprzednich i dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, koszty związane z ich realizacją zostaną w 85% zrefundowane ze środków EFRR. Będą to m.in. koszty robót budowlanych związanych z:

Ponadto projekt zawiera działania związane z poprawą efektywności energetycznej zarówno budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, jak i Przedszkola Miejskiego w Dynowie i należą do nich takie zadania, jak:

Celami projektu są:

Koszt całkowity realizacji niniejszego projektu wynosi 1 666 298,27 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego to 1 395 205,48 zł, czyli 85% całkowitych kosztów projektu.  Natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota 246 212,75 zł i stanowi on 15% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych tj. kwoty 1 641 418,23 zł.

Projekt został zrealizowany do dnia 25 października 2010 roku.