Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku OSP w Dynowie Przedmieściu i wyposażenie jednostek OSP w Dynowie Przedmieściu i OSP w Dynowie (ul. Szkolna)”

 

Miasto Dynów złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku OSP w Dynowie Przedmieściu i wyposażenie jednostek OSP w Dynowie Przedmieściu i OSP w Dynowie (ul. Szkolna)”.

 

Wniosek wraz z załącznikami złożony został w ramach Osi priorytetowej IV - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, przeszedł pozytywnie trzystopniową ocenę (ocena formalno – prawna, merytoryczna oraz strategiczna) i został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.


Dnia 13 maja 2010 r.  Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławy Łabisz podpisali umowę o dofinansowanie powyższego projektu.


Projekt swym zakresem obejmuje takie zadania jak:


W ramach powyższego wyposażenia planuje się zakup 2 samochodów ratowniczo - gaśniczych typu średniego oraz sprzętu dodatkowego.


Koszt realizacji niniejszego projektu wynosi 2 124 055,39 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 787 877,59 zł, czyli 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.  Natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota 315 507,81 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

 

Celami projektu są: