Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Projekt pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków”

 

Gmina Miejska Dynów w partnerstwie z Gminą Dynów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków”.


Wniosek wraz z załącznikami złożony został w ramach Osi priorytetowej VI – Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, przeszedł pozytywnie trzystopniową ocenę i decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego został wybrany do dofinansowania. Dnia 13 maja 2010 r. Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławy Łabisz podpisali umowę o dofinansowanie powyższego projektu. Miasto Dynów jest Liderem projektu, natomiast Gmina Dynów jego Partnerem.


Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie Miasta Dynów oraz Gminy Dynów i swoim zakresem obejmuje następujące zadania:

 


W Mieście Dynów:

 1. Wyposażenie ośrodka turystycznego „Błękitny San” – zakup wyposażenia do 2 pomieszczeń i holu, a także sprzętu komputerowego, akcesoriów
  i oprogramowania.
 2. Remont kapliczki – obelisku przy ul. Piłsudskiego 9 w Dynowie – wykonanie remontu zadaszenia kapliczki, a także remont tynków oraz rekonstrukcję polichromii malowideł i utwardzenie nawierzchni wokół kapliczki.
 3. Budowa parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku turystycznym „Błękitny San” wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) – parking na terenie ośrodka  o nawierzchni asfaltowej z miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  Łączna powierzchnia parkingu wynosi 2817 m2, a liczba miejsc postojowych 110,
  w tym 4 dla osób niepełnosprawnych.
 4. Remont zabytkowych torów – bocznicy i rampy kolejki wąskotorowej na terenie ośrodka turystycznego „Błękitny San”.
 5. Zamontowanie kolektorów słonecznych na budynku sanitariatów na polu namiotowym przy ośrodku turystycznym „Błękitny San”.
 6. Zagospodarowanie terenów nad Sanem „Plaża na zakręcie Sanu”:
  - wykonanie miejsc parkingowych utwardzonych kostką ażurową  na 10 samochodów;
  - wykonanie wiaty drewnianej ze stołem i ławkami;
  - wykonanie małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery;
  - nawiezienie piaskiem boiska do siatkówki plażowej;
  - zagospodarowanie zieleni;
  - wykonanie tablicy informacyjnej, zawierającej m.in. opis oznakowanej trasy rowerowej.
 7. Zagospodarowanie terenów „Plaża nad Sanem przy kei”:
  - usunięcie istniejących fundamentów;
  - poprawa zejścia do kei – schody terenowe;
  - wykonanie zjazdu na plażę z kostki brukowej;
  - wykonanie małej architektury: kosz, stojaki na rowery;
  - zagospodarowanie zieleni;
  - ustawienie zadaszeń ze stołami i ławkami.
  - wykonanie tablicy informacyjnej, zawierającej m.in. opis oznakowanej trasy rowerowej.
 8. Wyznaczenie 5 punktów widokowych wraz z ich zagospodarowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej:

  Punkt widokowy – Winnica:

 

9. Oznakowanie trasy turystycznej – (strzałki – drogowskazy w granicach administracyjnych Dynowa obrazujące całą trasę z zaznaczonymi punktami widokowymi, obiektami infrastruktury turystycznej  i zabytkami) – 17 km

 

W Mieście i Gminie Dynów:

 1. Opracowanie projektu graficznego tablic informacyjnych.
 2. Wydanie przewodnika trasy turystycznej biegnącej przez obszar Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów,
 3. Zorganizowanie imprezy promującej projekt.

W Gminie Dynów:

 1. Remont zabytkowej kaplicy w Dąbrówce Starzeńskiej.
 2. Budowa ścieżek rowerowych i parkingów z oznakowaniem i wyposażeniem tras rowerowych w Gminie Dynów.

 

Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 2 947 951,65 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 2 442 397,48 zł.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i w 85 % kosztów kwalifikowanych dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w latach 2009 – 2011.

 


Całkowite koszty poniesione przez Gminę Miejska Dynów, obejmujące zakres przedmiotowy projektu na jej terenie to: 1 826 935,55 zł.